coach roślin

kołcz roślin

Książka jak zostać samcem alfa fotosyntezy

jestem kołczem roślin. Motywuję rośliny do działania.