dziewczyna

Dziewczyna z dzieckiem

Pod więzieniem stoi dziewczyna i pokazuje komuś dziecko.