niedokończony dom

niedokończony dom

Związek się rozpadł. Dom stoi z zamurowanymi oknami i drzwiami – pusty.