pomocy

koleś

Koleś macha telefonem, aby w powietrzu pokazał się napis HELP