Skażenie promieniowaniem

Skażenie promieniowaniem

Mapa przedstawiająca gęstość ludności i miejsca skażenia promieniowaniem radioaktywnym.