benefis wegorzyno-0547

Zbigniew Kędra relacja z Kazachstanu

Zbigniew Kędra opowiada o zesłaniu do Kazachstanu