Taki troszkę Dualizm

dualizm

dwa okna, jedno zamurowane, drugie zabarykadowane