ludzie

na przystanku

na przystanku siedzą ludzie