wykres

Oś czasu przedstawiająca rozwój populacji myszy