seks-a-praca-i-kryzys-2009

seks a praca, a kryzys

wykres obrazujący, jak zmieniała się popularność tych fraz na przestrzeni ostatnich 10 lat.