Eko Terroryści Logo

Eko Terroryści Logo

Zielone tło, promieniowanie, ziemia – tak wygląda logo eko terrorystów