Zdupie

Zdupie

Oko patrzące wgłąb czyjegoś tyłka.